เมื่อ 23 ต.ค.66 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
เมื่อ 23 ต.ค.66 พ.ต.ต.อมรศักดิ์ กลิ่นเมฆ ผบ.ร้อย ตชด.417 พร้อมกำลังพลจิตอาสา จำนวน 12 นาย เดินทางร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้ดำเนินการพัฒนา ทำความสะอาดรอบบริเวณสถานีรถไฟพุนพิน โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมจำนวนประมาณ ๕๐๐ คน