เมือ 18 - 19 ต.ค.66 จัดกำลังพลชุดช่างสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างบ้านสำหรับผู้ยากไร้ พื้นที่ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
เมือ 18 - 19 ต.ค.66 พ.ต.ต.อมรศักดิ์ กลิ่นเมฆ ผบ.ร้อย ตชด.417 มอบหมายให้ ร.ต.อ.บุญโชติ วงศ์ประยูร รอง สว.ฯร้อย ตชด.417 พร้อมกำลังพลชุดช่างประจำกองร้อยฯ จำนวน 10 นายสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างบ้านสำหรับผู้ยากไร้ บ้านนายอุดม พรหมคณะ ๑๐๓/๑ ม.๑๑ บ.ห้วยแห้ง ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นางสาวสุธาสินี สมาน ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอพระแสง จนท.บ้านเด็กและครอบครัว จว.สฎ.สมาชิกสภาจังหวัด ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่ ให้การสนับสนุน