เมื่อ 17 ต.ค.66 จัดพิธีอ่านและรับฟังสาร ผบ.ตร.เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2566
เมื่อ 17 ต.ค.66 พ.ต.ต.อมรศักดิ์ กลิ่นเมฆ ผบ.ร้อย ตชด.417 ได้จัดพิธีอ่านสารของ ผบ.ตร.เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2566 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด รับฟังสาร เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีความภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจ ณ ลานรวมพล ร้อย ตชด.๔๑๗