เมื่อ 13 ต.ค.66 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริการประชาชน การบำรุงรักษาต้นไม้ และการปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
เมื่อ 13 ต.ค.66พ.ต.ต.อมรศักดิ์ กลิ่นเมฆ ผบ.ร้อย ตชด.๔๑๗ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา จำนวน ๑๑ นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริการประชาชน การบำรุงรักษาต้นไม้ และการปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน