เมื่อ 13 ต.ค.66 จัดกำลงพลร่วมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อ 13 ต.ค.66 จัดกำลังพลร่วมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี