เมื่อ 21 ธ.ค. 65 ร้อย ตชด.417 จัดกำลังพลพัฒนาอาคาร สถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รร.ตชด.บ้านคลองวาย
มื่อ 21 ธ.ค. 65 พ.ต.ท.วีระศักดิ์ คงเพชร ผบ.ร้อย ตชด.417 ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.บุญโชติ วงศ์ประยูร หน.ชุดพัฒนา พร้อมพวกรวม ๑๒ นาย ดำเนินงาน พัฒนาอาคารสถานที่ ซ่อมแซมประตูหน้าต่างห้องสมุด,เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารเรียนที่ชำรุด,มุงหลังคาบ่อปลาใหม่ด้วยผ้าเสลม,ซ่อมแซมอาคารโรงอาหารพร้อมทั้งติดแผ่นป้ายแสดงรายการอาหารประจำวัน