พ.ต.ต.อมรศักดิ์ กลิ่นเมฆ
ผบ.ร้อย ตชด.417

 การปฏิบัติที่สำคัญ


 หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
 BPP.417 ON VIDEO


 ร้องทุกข์-ร้องเรียน


การเปิดให้บริการร้องทุกข์ ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เรื่องที่จะนำมาร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ จึงจะต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของ ร้อย ตชด.417 ในเรื่องดังต่อไปนี้
   -กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
   -กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
   -ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
   -กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
   -เรื่องที่ร้องทุกข์ ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
   เข้าห้องร้องทุกข์-ร้องเรียน

    ภาพข่าวกิจกรรม ร้อย ตชด.417เมื่อ 30 ต.ค.66 จัดกำลังพลร่วมพิธีปล่อยแถวและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในงานฟูลมูนปาร์ตี้ พื้นที่ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี    16   

อ่านต่อ...


เมื่อ 30 ต.ค.66 จัดกำลังพลร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา รร.ตชด.ในพื้นที่รับผิดชอบ    13   

อ่านต่อ...


เมื่อ 26 ต.ค.66 จัดกำลังพลร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี    8   

อ่านต่อ...


เมื่อ 23 ต.ค.66 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี    10   

อ่านต่อ...


เมือ 18 - 19 ต.ค.66 จัดกำลังพลชุดช่างสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างบ้านสำหรับผู้ยากไร้ พื้นที่ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี    10   

อ่านต่อ...


เมื่อ 18 ต.ค.66 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดสมหวังวนาราม ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี    8   

อ่านต่อ...


เมื่อ 17 ต.ค.66 จัดพิธีอ่านและรับฟังสาร ผบ.ตร.เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2566    13   

อ่านต่อ...


เมื่อ 12 ต.ค.66 จัดกำลังพลร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ณ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี    12   

อ่านต่อ...


เมื่อ 13 ต.ค.66 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริการประชาชน การบำรุงรักษาต้นไม้ และการปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖     9   

อ่านต่อ...


เมื่อ 13 ต.ค.66 จัดกำลงพลร่วมทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี    12   

อ่านต่อ...

‹‹12345