พ.ต.ต.อมรศักดิ์ กลิ่นเมฆ
ผบ.ร้อย ตชด.417

 การปฏิบัติที่สำคัญ


12

 หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
 BPP.417 ON VIDEO


 ร้องทุกข์-ร้องเรียน


การเปิดให้บริการร้องทุกข์ ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เรื่องที่จะนำมาร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ จึงจะต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของ ร้อย ตชด.417 ในเรื่องดังต่อไปนี้
   -กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
   -กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
   -ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
   -กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
   -เรื่องที่ร้องทุกข์ ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
   เข้าห้องร้องทุกข์-ร้องเรียน

    ภาพข่าวกิจกรรม ร้อย ตชด.417เมื่อ 27 ธ.ค.66 จัดกำลังพลร่วมปล่อยแถวและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวงานฟูลมูนปาร์ตี้ พื้นที่ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี    27   

อ่านต่อ...


เมื่อ 27 ธ.ค.66 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่ วัดแหลมทอง ต.คลองฉนาก อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี     27   

อ่านต่อ...


เมื่อ 21 ธ.ค.66 พ.ต.ต.อมรศักดิ์ กลิ่นเมฆ ผบ.ร้อย ตชด.417 เดินทางตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจกำลังพลประจำ ร้อย ฉก.ตชด.ปัตตานี 923 และหน่วยขึ้นตรง    38   

อ่านต่อ...


เมื่อ 20 ธ.ค.66 จัดกำลังพล รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พื้นที่ หมู่ที่ 9 บ.ไม้เรียบ ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี    25   

อ่านต่อ...


เมื่อ 20 ธ.ค.66 จัดกำลังพล ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่2567    33   

อ่านต่อ...


18 ธ.ค.66 พ.ต.ต.อมรศักดิ์ กลิ่นเมฆ ผบ.ร้อย ตชด.417 ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติของครู รร.ตชด.บ้านกอเตย , รร.ตชด.บ้านสวนเพชร , รร.ตชด.สิริราษฎร์     26   

อ่านต่อ...


เมื่อ 5 ธ.ค.66 จัดกำลังพลร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ     26   

อ่านต่อ...


เมื่อ 5 ธ.ค.66 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่ วัดบุญบันเทิง ม.๒ ต.คลองน้อย อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี     29   

อ่านต่อ...


เมื่อ 25 พ.ย.66 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่ ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี    27   

อ่านต่อ...


เมื่้อ 21 พ.ย.66 จัดกำลังพลร่วมหน่วยแพทย์ พอ.สว.พื้นที่ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี     22   

อ่านต่อ...

‹‹123456