พ.ต.ท.วีระศักดิ์ คงเพชร
ผบ.ร้อย ตชด.417

 การปฏิบัติที่สำคัญ


 หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
 BPP.417 ON VIDEO
12

 ร้องทุกข์-ร้องเรียน


การเปิดให้บริการร้องทุกข์ ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เรื่องที่จะนำมาร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ จึงจะต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของ ร้อย ตชด.417 ในเรื่องดังต่อไปนี้
   -กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
   -กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
   -ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
   -กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
   -เรื่องที่ร้องทุกข์ ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
   เข้าห้องร้องทุกข์-ร้องเรียน

    ภาพข่าวกิจกรรม ร้อย ตชด.417เมื่อ 21 ธ.ค. 65 ร้อย ตชด.417 จัดกำลังพลพัฒนาอาคาร สถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รร.ตชด.บ้านคลองวาย     21   

อ่านต่อ...


เมื่อ 24 ม.ค.65 จัดกำลังพลร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม     182   

อ่านต่อ...


เมื่อ 7 ม.ค.65 จัด จนท.พอ.สว.ร่วมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. พื้นที่ อ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี     177   

อ่านต่อ...


เมื่อ 31 ธ.ค.64 จัดกิจกรรม จิดอาสา ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ณ ร้อย ตชด.417     178   

อ่านต่อ...


เมื่อ 14 ธ.ค.64 จัดกำลังพลร่วม นายอำเภอพุนพิน และจนท.สาธารณสุข เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ อ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี    179   

อ่านต่อ...


เมื่อ 13 ธ.ค.64 จัดกำลังพลให้ทัศนสัญญาณขึ้น - ลง ฮ. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการในพื้นที่ อ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี     166   

อ่านต่อ...


เมื่อ 9 ธ.ค.64 จัดกำลังพลบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ รพ.สุราษฎร์ธานี     163   

อ่านต่อ...


เมื่อ 8 ธ.ค.64 จัดกิจกรรมจิดอาสาพัฒนาสวนสาธารณะบึงขุนทะเล พื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี    188   

อ่านต่อ...


1 -10 ธ.ค.64 จัดกำลังพลปฏิบัติตามแผนพิทักษ์ป่าในพื้นที่รับผิดชอบ    177   

อ่านต่อ...


เมื่อ 28 พ.ย.64 จัดกำลังพล ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง นายก อบต. พื้นที่ อ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี    172   

อ่านต่อ...

‹‹12